Kantoor Utrecht

Kantoor Utrecht

Strak modern

Voor een vermogensbeheer bedrijf maakte Van Essen Interiors een ontwerp voor een mogelijk nieuw te betrekken kantoorpand. Onderzocht diende te worden of en zoja hoe de ruimte indeling geschikt kon worden gemaakt voor het bedrijf van opdrachtgever. Gekeken werd naar de meest optimale indeling van de nog volledig open ruimte. Waar en hoe worden de werkstations opgesteld, waar en hoe wordt met klanten gesproken, waar is ruimte voor ontspanning van medewerkers. De wens is een modern strak interieur met een stijlvolle maar tevens huiselijke uitstraling. Glas in staaldeuren delen de ruimtes in maar zorgen voor een licht en open geheel. Concept, licht- en meubelplan worden pas ontworpen indien opdrachtgever voor dit huurobject kiest. 

In programma van eisen van opdrachtgevers is opgenomen dat huidige bureau’s bij voorkeur ook in nieuwe pand worden geplaatst. In plattegrond is te zien of dit kan en zo ja welke opstelling het meest effectief is.  Te zien is dat de betonnen paal in de ruimte de zuiverheid van de zichtlijnen belemmert. 

Gekeken is ook naar alternatieve opstelling met andere bureau’s. Deze opstelling werkt beter.
De spreekkamer en lounge worden gescheiden van de werkstations door glas in staal deuren. 
De looproutes zijn helder en ruim. 

Door 3D uitwerking wordt duidelijk dat een andere opstelling ook de mogelijkheid biedt tot meer werkstations. Mede in acht genomen de gepaste afstanden tussen de stations. 

Een andere opstelling met de huidige (maar minder) bureau’s biedt weliswaar meer ruimte ten opzichte van de betonnen paal maar achter elkaar werken is onprettig. 

Gerelateerde projecten